Communicatieve handicaps
De missie van Consultaal is het blijvend aandacht vragen voor kinderen met specifieke taalontwikkelingsstoornissen en andere communicatieve handicaps. Het creëren van spraaktaalmogelijkheden voor kinderen, hun ouders en de onderwijsomgeving.
In dat kader hebben wij „Begrijp jij het? Praktijkgids voor de begeleiding van kinderen met taalbegripsproblemen” geschreven.Picture-Taker-01HGt1


Praktijkgids voor...
Deze praktijkgids is bedoeld voor leerkrachten van de onderbouw (groepen 1-4) van de basisschool, voor begeleiders in de Vroeg- en Voorschoolse Educatie, voor studenten van de Pabo en het ROC (onderwijsassistenten), voor interne en ambulante begeleiders. Maar ook voor ouders en professionals die meer willen weten over de mogelijkheden voor de begeleiding van kinderen met taalbegripsproblemen. >>>