Tussenvoorzieningen in het kader van passend onderwijs
Een tussenvoorziening is een uitwerking van passend onderwijs. Tussenvoorzieningen heten ook wel: (medium) onderwijsarrangementen, speciale groepen en trajectklassen.
Er zijn verschillende organisatievormen mogelijk, afhankelijk van visie, doelgroep en situatie van de school.
Twee vragen zijn daarbij interessant:
  • Is een tussenvoorziening op onze schoolorganisatie haalbaar?
  • Hoe zetten we een tussenvoorziening goed op?
Het ontwikkelen van een tussenvoorziening is een grote uitdaging en tegelijk een proces met valkuilen en risico’s.
In ‚Stappen naar passend onderwijs’ zijn deze voor u geanalyseerd en vertaald naar kritische succesfactoren. Over een termijn van vier jaar wordt in een stappenplan beschreven welke elementen nodig zijn voor het kansrijk opzetten van een tussenvoorziening op uw school.

Stappen naar passend onderwijs
Deze uitgave is bedoeld voor schoolbesturen en -directies, middenmanagement, samenwerkingsverbanden, zorgadviesteams, schoolbegeleiders en anderen die geïnteresseerd zijn in een praktische uitwerking van passend onderwijs.

Begeleidingstraject
Naast het boek bieden wij ook een begeleidingstraject aan om samen met u op school een tussenvoorziening op te zetten.
Simone Sarphatie heeft als adviseur ruime ervaring met het opzetten en begeleiden van speciale groepen in school. Met een combinatie van inhoudelijke, handicapspecifieke kennis en managementervaring bieden wij begeleidingstrajecten aan.
Kiest u voor ondersteuning bij de voorbereiding en start van een tussenvoorziening? Neem dan
contact op met Simone Sarphatie, want wij gaan altijd uit van een benadering op maat.