Picture-Taker-7nuikI

Babs Kuiters
„Kinderen zijn de spiegel waar jij in kijkt”

Babs werkt al meer dan 30 jaar in het onderwijs als leerkracht.
Daarvan werkte zij als leerkracht als intern begeleider in het speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden en als groepsleerkracht in het reguliere basisonderwijs. Haar talent en kennisgebied ligt in het ontwikkelingsgebied van kleuters.
Taal is voor haar een activiteit waar je de hele dag mee bezig bent als je voor de groep staat.

De grootste uitdaging in het stimuleren van de communicatieve vaardigheden van kinderen ligt voor Babs in het afstemmen en zo bij te dragen aan de groei van het zelfvertrouwen van kinderen. Het geven van praktische adviezen of ondersteuning bij complexe casuïstiek is een tweede uitdaging.
Samen met Simone heeft zij ‚Begrijp jij het? Praktijkgids voor de begeleiding van kinderen met taalbegripsproblemen’ geschreven.

Babs geeft individuele begeleiding aan jonge leerlingen (groep 1 t/m 3) met specifieke taalontwikkelingsstoornissen. Ook werkt zij aan het verbeteren van de doorgaande lijn van peuters naar kleuters.
Daarnaast ondersteunt zij intern begeleiders bij het vergroten van effectieve leertijd in de klas. Hierover volgt binnenkort meer informatie.