Communicatieve handicaps

Kinderen met specifieke taalontwikkelingsstoornissen en andere communicatieve handicaps zijn kwetsbaar in onze wereld. Het creëren van spraaktaalmogelijkheden voor kinderen, hun ouders en de onderwijsomgeving is onze missie.
Om die reden hebben wij „Begrijp jij het? Praktijkgids voor de begeleiding van kinderen met taalbegripsproblemen” geschreven.

De praktijkgids verscheen in april 2010 en werd uitgegeven door Babs Kuiters en Simone Sarphatie van Consultaal.
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden en daarmee is § 3.7 Speciale onderwijszorg niet meer van toepassing. Indicatiestellingen zijn veranderd en onder verantwoordelijkheid gekomen van de vier instellingen voor het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn en aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.
Daarnaast is in de tussentijd de taal in het onderwijs aan het veranderen. ‘Zorg’ heet nu ‘ondersteuning' en de ondersteuningsbehoeften van kinderen komen steeds meer centraal te staan en verdringen het spreken over kinderen in termen van diagnoses en handicaps.

Met het verstrijken van de tijd zijn taal en regelgeving dus veranderd. Voor kinderen die ondersteuning behoeven op het gebied van communicatieve vaardigheden blijft het van belang om de wereld bewust te maken van wat daarvoor nodig is. Onze Praktijkgids is daarmee nog steeds relevant!

Met dit boek in handen heb je een praktisch handvat voor het kijken naar kinderen en het versterken van de communicatieve vaardigheden. Ook die van jezelf!Picture-Taker-01HGt1