Picture-Taker-nt9s3P

Simone Sarphatie
„Vertaler van theorie naar praktijk”

Met het starten van Consultaal is het voor haar mogelijk geworden om zich te richten op de twee gebieden die haar affiniteit hebben.
Enerzijds activiteiten gericht op de kinderen met een communicatieve handicap.
Het aandacht vragen voor deze kwetsbare groep kinderen en het meedenken over wat nodig is om passend onderwijs te bieden aan deze doelgroep.
Met opdrachtgevers als Siméa, REC 2 Holland-Flevoland en de Professor Burgerschool schept dit kansen.

Passend onderwijs is het huidige aandachtsgebied van Simone. Passend onderwijs voor alle kinderen, uitgaand van hun talenten en de mogelijkheden die binnen het onderwijs liggen zonder de grenzen van het haalbare uit het oog te verliezen.
Met ‚Stappen naar passend onderwijs - het invoeren van een tussenvoorziening’ heeft zij een stappenplan geschreven dat scholen kan helpen om dit kansrijke onderwijsarrangement vorm te geven.
Simone is inmiddels gestart met de begeleiding van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden bij het opzetten van tussenvoorzieningen, onderwijsarrangementen voor passend onderwijs.
Zij verzorgt activiteiten rond passend onderwijs onder de naam van
Sarphatie Onderwijs & Onderzoek.