Picture-Taker-twfU0d


Simone Sarphatie en Babs Kuiters vormen samen Consultaal.
Met de missie om kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden op de kaart te zetten startten zij in 2007 met de voorbereidingen voor wat nu Consultaal is.
Samen schreven ze ‚Begrijp jij het? Praktijkgids voor de begeleiding van kinderen met taalbegripsproblemen’ dat in april 2010 uitkwam. Zij verzorgden al meerdere presentaties over dit onderwerp.
Met hun eigen, specifieke expertise breidt het aanbod van Consultaal zich uit.
In aansluiting op de ontwikkelingen rond passend onderwijs vergroot hun werkterrein.
Belangrijk daarbij vinden zij de vertaalslag van theorie naar praktijk. Want daar leren de kinderen. Op de werkvloer gebeurt het!
Meer over
Simone en Babs...